Skip to content

Banan – Järva DGP

Header_course

Järva DGP är i dag en discgolfanläggning i världsklass men även en av Stockholms största och vackraste parker. Alla är välkomna att nyttja parken. Discgolfande nybörjare, rekreationspelare och elitspelare men även andra besökare åtnjuter det vackert designade landskapet för picknick, promenader och rekreation. Järva DGP drivs professionellt av Mats Löf som har varit aktiv inom sporten sedan 1979. Mats bror, landskapsarkitekt Jonas Löf, har även bidragit mycket till parkens utveckling.

Järva DGP är en 27-hålsbana med tre olika korgplaceringar. Sex av hålen har även ett pro-tee. En design som ger stor variation genom säsongen och tillfredsställer de olika skicklighetsnivåerna hos spelarna samt minskar markslitage runt korgarna. Som ett ytterligare alternativ till detta finns även en korthålsbana på 6-hål. Järva DGP skall passa alla!

Jarva_tree

I dag är området ett ca 30 hektar stort parkområde i ett kuperat och varierande lanskap. Skötseln och utveckling av området finansieras genom banavgifter och försäljning. Fairways klipps på 5 cm höjd och ruffen 12 cm. Alla träd är uppstammade och buskar ansade. Träddungar är gallrade men några orörda områden finns kvar för att gynna mångfalden i landskapet och som mer skyddade refuger för djurlivet. Här lämnas även träd, grenar och buskar som röjs regelbundet inom banområdet. En både ekologisk och ekonomisk parkskötsel. I områdets centrum och mötesplats ligger Villa Albastro där reception, pro shop, kiosk och restaurang är beläget. All tre niohålsslingor utgår och avslutas i nära anslutning till detta vilket ger många valmöjligheter för spelaren.

1994 föddes Mats Löfs idé om att öppna och driva en helt ny typ av discgolfanläggning. En bemannad betalbana med försäljning av golfdiscar, café och välskött bana som skulle tilltala både elitspelare och nybörjare. Redan i maj 1995 öppnades banan som då var en 18-hålsbana med två stycken korgplaceringar. Platsen var en återställd tipp. Granholmstoppen, tidigare känd som Granholmstippen efter dess historia. Platsen var skräpig och ingen skötsel hade förekommit sedan i slutet av 70-talet då återställandet av tippen var färdig. Träden var vid banans tidiga år unga och relativt små men området hade stora fördelar med sin kuperade och varierande terräng. Även de karaktäristiska kullarna för Järva DiscGolfPark med möjlighet att laborera med höjdskillnader var en stor fördel att dra nytta utav. Discgolf Café var banans utgångspunkt innan Villa Albastro byggdes 2005.

Järva02

Järva DGP blev snabbt mycket populär bland alla typer av spelare och lockade många nya att börja spela tack vare sin lättillgänglighet. 1996 arrangerades Stockholm Discgolf Open på Järva och 1998 gästades banan av det första amerikanska proffset. Ron Russel. SDGO växte med åren och de senaste fem åren har tävlingen lockat många professionella spelare från många delar av världen, de främsta från USA. År 2014 skrivs ett nytt viktigt kapitel i historien då European Masters arrangeras på banan. Detta evenemang arrangerat av Innova Europe samt det övriga samarbete mellan Järva DiscGolfPark och Innova Europe, som nyligen har inletts, kommer att stärka Järva DGP´s utvecklingsmöjligheter och bevarande långt in i framtiden. Vi håller nu blickarna mot framtiden.

Mats Löf

Mer info på Järva DiscGolfParks hemsida. Observera att banan är stängd under vintern.